Regulament Editie RICO 2023
 1. TERMENI FOLOSIȚI

0.1. ORGANIZATOR este Asociația Green & Wild, persoană juridică fără scop lucrativ înregistrată în Registrul Național ONG sub nr. 10408/A/2010, având sediul în Cluj-Napoca, Str. Samuel Brassai nr. 11 ap. 1, Jud. Cluj, CIF 27100974.

0.2. PARTICIPANT este orice persoană confirmată, care s-a înscris la festival și a achitat contribuția de participare.

0.3. OCROTITOR LEGAL este părintele sau tutorele unui minor.

 1. GENERALITATI

1.1. Rimetea Climbing Open www.rimeteaclimbingopen.ro este un eveniment sportiv organizat de Asociația Green & Wild.

1.2. Este în primul rând o ocazie de întâlnire a tuturor celor ce iubesc natura, în mod special muntele și stânca.

1.3. De ce aici? Deoarece această zonă oferă din plin satisfacție în această privință, având un potențial turistic și alpin deosebit, fiind un loc ideal pentru practicarea sporturilor montane ca escalada, highline, trail running, mtb sau parapantism.

1.4. Prin intermediul acestui eveniment se dorește o apropiere a tuturor practicanților sportului, în scopul perfecționării tehnicilor de escaladă dar și al promovării lui mai ales in rândul tinerilor – putând participa orice cățărător indiferent de sex, vârstă, sau nivel sportive.

 1. PARTICIPARE

2.1. Fiecare participant, indiferent de modul de înscriere, trebuie sã semneze la preluarea kit-ului de participare, pe lângă tabelul de participare și preluarea kit-ului de concurs, și o declarație pe proprie răspundere, prin care declară că a fost informat asupra regulamentului, a luat la cunoștință, înțelege și își asumă riscurile medicale, juridice și de alta natură ale participării la Rimetea Climbing Open (RICO) în calitatea ei de eveniment sportiv montan de anduranță în teren numai parțial amenajat și securizat, prezentând probleme și riscuri specific montane, ce nu pot fi decât parțial controlate și compensate de măsurile luate de organizatori și prin urmare necesită în continuare atenție și conduită preventivă din partea participantilor, care nu trebuie să se concentreze numai asupra aspectelor de competiție și performanță sportivă, dar și asupra comportamentului, echipamentului și altor asemenea aspecte. Neprezentarea unui act de identitate al participantului la validarea înscrierii la fața locului nu va permite participarea la concurs.

2.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza persoanele pe care nu le considera apte. Lista acestor situații este prezentată mai jos, nefiind exhaustivă: în stare de ebrietate produsă de alcool, droguri sau alte substanțe psihoactive, stare de sănătate alterată vizibil și semnificativ, epuizare fizică sau psihică, echipament total inadecvat.

2.3. Fiecare participant este responsabil de obținerea avizului medical în baza art. 55 alin. 1 din Legea nr. 69/2020. Participarea la eveniment se face pe propria răspundere. Organizatorul nu verifică starea medicală/avizul medical al participanților, nu evaluează aptitudinile sportive ale participanților și nu condiționează participarea de promovarea unei sesiuni de calificare. Organizatorul recomandă că participanții să dețină cel puțin experiența anterioară a uneui eveniment de escalada sportiva de dificultate similară.

2.4. Participanții trebuie să informeze organizatorul cu privire la orice afecțiune medicală preexistentă sau alte condiții care ar putea să le afecteze capacitatea de a participa la eveniment.

2.5. În contextul riscului de infecție cu COVID-19, participarea la eveniment este condiționată cumulativ de următoarele:

 • Participantul și/sau însoțitorii/persoanele cu care locuiește să nu prezinte și să nu fi prezentat în ultimele 14 zile anterioare desfășurării evenimentului unul din următoarele simptome: febră, dificultate în respirație (creșterea frecvenței respiratorii), tuse, durere în gât, stare de oboseală, dureri musculare, dureri de cap, greață, diaree. Îndeplinirea acestui criteriu de participare va fi evaluată de organizator în baza chestionarului completat/semnat de participant/ocrotitorul legal pe propria răspundere;
 • Participantul să nu înregistreze o temperatură mai mare de 37,3°C, măsurată înainte de startul evenimentului prin termometrizarea digitală de către persoana desemnată în acest sens de organizator.
 1. REGULAMENT GENERAL RICO

3.1. Escalada sportivă este un sport complex dar și periculos, expus riscurilor: – de cauză naturală (meteo, tectonice, faună, etc.); – individuală (erori umane); – materiale (echipament necorespunzător); – alte cauze; astfel există un anumit nivel de pericol obiectiv de accident ce nu poate fi redus la zero de către organizatori. Prin urmare concurenții, precum și alte persoane prezente (spectatori, filatori etc.) sunt supuși unor riscuri pe care trebuie să și le asume și a căror reducere depinde în principal de ei, organizatorul fiind absolvit de orice fel de raspundere pentru evenimentele apărute in urma nerespectarii regulamentului si a incidentelor petrecute din cauze naturale sau erori umane (catarator, filator, spectator etc).

3.2. Organizatorul nu este responsabil pentru orice fel de accident, rănire sau pierdere a bunurilor personale în cadrul evenimentului. Participanții sunt direct responsabili pentru acțiunile lor și pentru bunurile personale, iar evenimentul se desfășoară pe riscul și responsabilitatea fiecărui participant.

3.3. STAȚIONAREA / AȘTEPTAREA LA BAZA TRASEELOR ESTE STRICT INTERZISĂ! (cu excepția filatorului și al cățărătorului, care vor purta obligatoriu cască de protecție).

3.4. Organizatorul asigură asistență medicală de urgență la locul concursului (SALVAMONT ALBA).

3.5. Participanții trebuie să ia în considerare faptul că traseele pot fi solicitante și pot prezenta riscuri semnificative. Înainte de a începe să escaladezi, trebuie să evaluați capacitatea dumneavoastră și a echipamentului de a face față cerințelor traseului.

3.6. Este interzisă escaladarea sub influența substanțelor psihoactive sau a alcoolului.

3.7. Este interzisă escaladarea sub influența medicamentelor care pot afecta capacitatea de a lua decizii sau de a acționa în mod corespunzător.

3.8. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa regulamentul evenimentului în orice moment, cu respectarea termenelor legale și informarea în prealabil a participanților prin intermediul site-ului oficial al evenimentului.

3.9. Programul exact al evenimentului va fi comunicat cu cel puțin o săptămână înainte de începerea evenimentului pe site-ul oficial. Este responsabilitatea fiecărui participant să se informeze cu privire la programul evenimentului și la eventualele modificări aduse acestuia.

3.10. Evenimentul este susținut de mai mulți sponsori și parteneri. Aceștia nu sunt responsabili sau direct implicați în activitățile desfășurate de participanți și nu pot fi trași la răspundere pentru orice fel de daune sau accidente produse pe parcursul evenimentului.

3.11. Sponsorii și partenerii evenimentului nu pot fi considerați responsabili pentru calitatea, integritatea sau siguranța echipamentului sau materialelor folosite de participanți.

3.12. Orice informație sau recomandare oferită de sponsorii sau partenerii evenimentului trebuie să fie considerată în cadrul discuțiilor generale și nu poate fi interpretată ca sfaturi profesionale sau garanții.

3.13. Organizatorul nu garantează calitatea sau siguranța produselor sau serviciilor oferite de sponsori și parteneri. Participantul trebuie să-și asume toate riscurile asociate cu utilizarea acestor produse și servicii (de exemplu produse câștigate la tombola). Participanții trebuie să verifice în mod independent produsele oferite de sponsori sau parteneri și să ia toate precauțiile necesare înainte de a le utiliza.

3.14. În cazul în care un participant întâmpină probleme cu un produs oferit de un sponsor sau partener al evenimentului, acesta trebuie să contacteze direct furnizorul sau producătorul pentru a rezolva problema.

3.15. Participarea la festival implică acordul de a primi informații și promoții de la sponsori sau parteneri prin intermediul e-mailului sau al mesajelor text. Organizatorul nu este responsabil pentru informațiile sau promoțiile oferite de sponsori sau parteneri.

 1. STRUCTURA RIMETEA CLIMBING OPEN 2023 ESTE TIP CLIMBING FESTIVAL

4.1. Participanții din cadrul festivalului vor avea acces la toate traseele de escalada sportiva din Rimetea.

4.2. Faleza dedicata desfășurării acestei editii va fi anunțată cel tarziu în ziua evenimentului.

 1. TOMBOLA

5.1. Toți participanții înscriși la festivalul de cățărare au dreptul să participe la tombolă.

5.2. În cadrul tombolei se vor acorda premii simbolice participanților inscrisi la eveniment.

5.3. Doar persoanele prezente la fața locului pot participa la tombola de la finalul evenimentului.

5.4. Câștigătorii tombolei vor fi anunțați în timpul desfășurării tombolei și vor primi premiile respective.

5.5. Organizatorii nu pot fi trași la răspundere pentru eventualele probleme legate de premii sau orice alte probleme tehnice.

5.6. Premiile acordate prin tombolă sunt oferite de sponsori sau parteneri ai festivalului, iar organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru calitatea sau integritatea acestora.

5.7. Orice tentativă de fraudă sau încercare de a influența rezultatele tombolei va duce la excluderea participanților implicați și la pierderea dreptului la premii.

 1. PARTICIPARE SI ECHIPAMENT

6.1. Fiecare participant la eveniment va completa obligatoriu fișa de înscriere-online, completarea și înscrierea la eveniment  presupune acceptarea și respectarea prezentului regulament. Lista traseelor din zona Rimetea va fi disponibila la punctul de informare al evenimentului.

6.2. Participantii isi vor aduce echipamentul obligatoriu (coarda, bucle, ham, cască, etc.), acestea vor trebui să fie în stare corespunzătoare, purtarea căștii de protecție fiind obligatorie.

6.3. Participantii sunt responsabili de starea echipamentului utilizat la escalada.

6.4. Participantii sunt responsabili pentru desemnarea filatorului. Filatorul își asumă responsabilitatea pentru modul de asigurare a capului de coardă!

6.5. Minorii (sub 18 ani) pot participa la eveniment numai în prezența sau cu acordul scris al părintelui sau a altui reprezentant legal. În acest caz desemnarea unui filator (a cărui vârstă va fi obligatoriu peste 18 ani) este responsabilitatea părintelui/tutorelui. Acordul parental trebuie autentificat notarial.

6.6. Persoanele cu vârsta sub 18 ani pot participa la eveniment numai cu acordul scris al părinților sau al tutorelui legal.

6.7. Participanții minori trebuie să fie însoțiți de un adult pe tot parcursul evenimentului.

6.8. Participanții minori trebuie să aibă echipamentul de protecție necesar și să respecte toate regulile de siguranță și de comportament.

6.9. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza participarea minorilor care nu îndeplinesc cerințele de mai sus sau care nu pot fi supravegheați corespunzător.

6.10. Părinții sau tutorele legal este responsabil pentru siguranța minorului pe durata evenimentului și nu își poate delega această responsabilitate către organizator sau orice altă persoană.

6.11. Minorii cu vârsta sub 14 ani pot participa la eveniment si pot cățăra trasee de escalada exclusiv sub supravegherea unui adult sau tutorelui.

6.12. Minorii trebuie să respecte regulamentul festivalului la fel ca și participanții majori.

6.13. Părinții sau tutorele legal sunt responsabili pentru acțiunile minorilor în timpul festivalului de catarat.

6.14. Prin semnarea fișei de înscriere, participantul acceptă în întregime acest regulament și se obligă să-l respecte. Nerespectarea regulamentului se sancționează cu descalificarea.

6.15. Participarea se face pe PROPRIE RĂSPUNDERE:

 • se va evita deranjarea grohotișurilor și degradarea vegetației de pe acestea precum și de pe pereții de stâncă;
 • se va reduce la minimul posibil zgomotul în poligoanele de escaladă și în tabără. Eventualele activități artistice generatoare de zgomot se vor desfășura doar în vatra satului;
 • utilizarea de drone, în scopul filmării sau fotografierii se va face doar pentru perioade scurte de timp, de maxim 3 minute și nu se va depăși o altitudine relativă de zbor mai mare de 20 de meri;
 • accesul cu autovehicule se va face, cel mult, până la punctul Salvamont;
 • se interzice aprinderea focului în perimetrul asigurat de organizatori pentru campare;
 • se interzice iluminarea cu reflectoare a taberei sau utilizarea de sisteme audio si jocuri de lumini, lasere.

6.16. Pe parcursul evenimentului circulația rutieră pe drumurile publice nu va fi restricționată, pe anumite segmente de drum se pot întâlni autovehicule. Acest fapt atrage asupra participanților obligația de a respecta regulile de conduită în trafic impuse de lege.

6.17. În caz de forță majoră (orice evenimente care ar putea influența buna desfășurare a evenimentului, cum ar fi: inundații majore, dezastre naturale sau evenimente politice majore) care determină organizatorii să anuleze competiția, taxa de participare nu va fi returnată.

 1. ÎNSCRIEREA

7.1. Înscrierea se face prin completarea formularului aflat pe site-ul evenimentului, secțiunea Înscriere.

7.2. După completarea formularului, persoana înscrisă va primi un email de confirmare a înscrierii. Înscrierea devine validă după confirmarea efectuării plății taxei de înscriere.

7.3. Fiecare înscris va trebui să achite o taxă de participare, comunicată din timp pe site-ul competiției. Plata taxei de participare trebuie făcută în termen de 3 zile de la înscrierea pe website-ul evenimentului www.rimeteaclimbingopen.ro.

7.4. Ulttima zi pentru efectuarea platii pentru concurs va fi anuntata de catre organizatori iar dupa acea data nu se mai pot face alte plati si validatari pentru concurs indiferent de data cand a fost completat formularul de pe site-ul evenimentului.

7.5. Este recomandat ca fiecare participant să aibă asigurare medicală valabilă și să își verifice starea de sănătate înainte de a participa la eveniment.

 1. ANULAREA PARTICIPĂRII

8.1. Dacă dintr-un motiv întemeiat persoana înscrisă online dorește să își anuleze înscrierea, poate face acest lucru printr-un email trimis la adresa rimeteaclimbingopen@gmail.com. În cazul retragerii înscrierii, taxa de participare NU POATE FI RETURNATĂ însă locul poate fi cedat unui alt participant. Îi încurajăm pe cei care nu mai pot participa să transfere taxa altei persoane și să anunțe organizatorul printr-un email trimis la adresa rimeteaclimbingopen@gmail.com.

8.2 Participanții sunt rugați să ia în considerare că anularea participării poate afecta buna desfășurare a evenimentului și să informeze organizatorul cât mai curând posibil.

 1. CONTRIBUȚIE PARTICIPARE EDIȚIA 2023

9.1. Contribuția de participare pentru editia din acest an este de 150 RON.

9.2. După data de 17 aprilie 2023 NU se mai pot face înscrieri.

9.3. La fata locului se pot face inscrieri, dar persoanele inscrise dupa data de 17 aprilie 2023 NU beneficiaza de kit-ul de participare. Aceste personae sunt doar inscrise la tombola de la finalul evenimentului.

9.4. Contributia de participare se pot achita doar ONLINE cu card bancar până pe 16 aprilie 2023 ora 23:59, urmând instrucțiunile de plată care apar după completarea formularului de înscriere de pe website-ul evenimentului www.rimeteaclimbingopen.ro.

9.5. La momentul înscrierii, fiecare participant este responsabil să aleagă mărimea corectă a tricoului. După data de 16 aprilie 2023, nu se pot face schimbări de mărime a tricoului.

 1. KITUL DE PARTICIPARE

10.1. Predarea kit-urilor se va face în puncte care vor fi comunicate de organizatori și la fața locului, incepand cu prima zi a evenimentului.

10.2. Kit-urile de participare se pot ridica pe toata durata evenimentului de la INFO Point.

10.3. Pentru ridicarea kit-ului de participare se va prezenta cartea de identitate a participantului, se va semna tabelul de participare (confirmând astfel și datele personale) și declarația pe proprie răspundere, care conține acordul cu privire la regulament, faptul că a fost înțeles și acceptat, și că se asumă răspunderea pentru riscurile și alte implicații certe sau potențiale ale participării la eveniment.

10.4. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele sau pierderile suferite de participanți în legătură cu folosirea sau transportul echipamentului și alimentelor primite în kit-ul de participare.

10.5. În cazul în care un participant nu primește kit-ul de participare la eveniment din motive obiective, cum ar fi probleme cu transportul, acesta poate anunta organizatorul la INFO POINT sau printr-un email la adresa rimeteaclimbingopen@gmail.com pentru solutionarea situatiei.

 1. CONDUITA

11.1. Participantul care prezintă simptome specifice infecției COVID-19 în termen de 14 zile după desfășurarea concursului are obligația să notifice imediat organizatorul în legătură cu simptomele și diagnosticul.

11.2. Pe secțiunile de traseu abrupte, participanții își vor adapta viteza și cadența pentru a evita dislocarea de materiale care ar putea accidenta participanții din vale.

11.3. Participanților le este strict interzisă orice formă de agresiune, fie ea fizică, verbală sau non-verbală, în raport cu orice altă persoană aflată în perimetrul evenimentului.

11.4. Participanților le este strict interzisă proferarea, propagarea, purtarea, aplicarea sau amplasarea unor mesaje care exprimă/instigă la ură sau discriminare.

11.5. Se recomandă ca, în cazul în care un participant identifică un comportament pe care îl consideră anti-social, contrar prezentului regulament, ordinii publice sau bunelor moravuri, să sesizeze evenimentul oricărui reprezentant al organizatorului, cu indicarea numărului de concurs al autorului comportamentului reproșat.

11.6. Participanții trebuie să poarte echipamentul de protecție adecvat pentru activitățile desfășurate în timpul evenimentului și să îl poarte în mod corespunzător pe toată durata concursului evenimentului.

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

12.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau ajusta structura festivalului si a programului în funcție de condițiile meteo, starea terenului sau chiar de a opri evenimentul în cazuri excepționale. Orice modificare a traseului va fi semnalizată corespunzător și comunicată participantilor pe site-ul evenimentului si la INFO POINT.

12.2. Organizatorul nu garantează stabilitatea și aderența suprafețelor, curățarea traseelor de escalada de corpuri mobile, vizibilitatea marcajelor în condiții de ceață/ ploaie/întuneric, alegerea celei mai facile/sigure/vizibile rute și alte asemenea. Organizatorul nu garantează că traseul este liber de obiecte sau animale și nu își asumă paza juridică pentru niciun obiect sau animal cu care ar putea interacționa participanții pe traseu sau în perimetrul evenimentului.

12.3. Organizatorul nu răspunde pentru niciun prejudiciu patrimonial sau nepatrimonial pe care participanții și/sau succesorii în drepturi ai acestora îl pot suferi în legătură cu participarea la eveniment sau deplasarea în afara spatiului evenimentului, indiferent dacă prejudiciul este cauzat de o persoană, un lucru sau un animal.

12.4. Evenimentul se desfășoară pe o parte din domeniul public și nu este controlat sau restricționat de organizator. Organizatorul nu este în măsură să asigure un serviciu de protecție și pază pe perioada desfășurării concursului. Organizatorul nu răspunde pentru niciun prejudiciu ce ar putea fi adus bunurilor deținute de participanți sau aflate în paza juridică a acestora.

12.5. Organizatorul nu prestează servicii medicale, de salvare montană, evacuare sau transport. Organizatorul nu răspunde pentru disponibilitatea, dotările sau serviciile echipelor de salvare și/sau prim-ajutor. Organizatorul asigură prezența unei echipe de prim-ajutor calificat, respective a unui echipaj Salvamont.

12.6. Organizatorul nu răspunde de conduita de hidratare a participanților, respectiv nu răspunde pentru deshidratarea sau supra-hidratarea (hiponatremia) participanților.

12.7. În situația în care un organ administrativ sau jurisdicțional dispune antrenarea răspunderii organizatorului pentru orice prejudiciu patrimonial/nepatrimonal suferit de un participant, răspunderea organizatorului este limitată la echivalentul valoric al contribuției de participare achitate de participantul în cauză.

12.8. Evenimentul nu are un perimetru delimitat și organizatorii nu sunt responsabili pentru pierderea, furtul sau deteriorarea bunurilor participanților.

12.9. Participanții sunt direct responsabili de acțiunile lor și trebuie să se asigure că respectă legile și regulamentele aplicabile în zona de desfășurare a evenimentului.

12.10. Participanții sunt direct responsabili pentru alegerea și amplasarea cortului și a bunurilor lor personale, iar organizatorii nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele pagube sau pierderi. Participanții sunt rugați să păstreze curățenia în zona de camping și să respecte mediul înconjurător.

 1. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1. Organizatorul prelucrează următoarele date cu caracter personal ale participanților:

 • Nume și prenume, prelucrate în scopul constituirii listei de participare;
 • Codul numeric personal, prelucrat în scopul identificării concurentului, a confirmării vârstei;
 • Adresă de domiciliu și datele documentului de identitate, prelucrate în scopul ;identificării/contactării participantului în legătură cu aspectele pe care participantul le declară pe propria răspundere;
 • Adresa de e-mail, prelucrată în vederea confirmării înscrierii la eveniment, a transmiterii de detalii în legătură cu evenimentul, precum și a unor informații fără caracter comercial în legătură cu evenimente viitoare susținute de organizator;
 • Capturi foto/video, prelucrate în scopul promovării evenimentului în presă sau pe rețelele de socializare.

13.2. Prin înscrierea la eveniment, participantul își dă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile indicate.

13.3. Organizatorul nu transmite datele participanților către entități terțe; organizatorul transmite capturile foto/ video către parteneri și sponsori, pentru a fi folosite în scopul promovării imaginii partenerilor și a organizatorului.

13.4. Organizatorul nu va utiliza fotografiile și/sau înregistrările video în alte scopuri decât cele menționate și nu va comercializa sau vinde aceste materiale fără consimțământul explicit al participanților.

13.5. Datele cu caracter personal prelucrate de organizator vor fi păstrate în istoricul evenimentelor anterioare. Numele. Orice participant are dreptul să își exercite drepturile recunoscute de Capitolul III al Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

 1. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

14.1. Este strict interzisă aruncarea deșeurilor de orice fel, în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate. Vă rugăm să nu lăsați gunoiul sau alte deșeuri în locuri publice sau în natură.

14.2. Incurajam participantii sa foloseasca propriile recipiente si tacamuri pentru mancare.

14.3. Participanții trebuie să respecte orice restricții privind accesul la zonele de protecție a naturii și să nu încalce nicio regulă privind protecția mediului înconjurător.

14.4. Este interzisă distrugerea sau vandalizarea mediului înconjurător în orice fel, inclusiv: îndepărtarea plantelor, strivirea florilor sau a păsărilor, distrugerea habitatelor animalelor sau aruncarea gunoiului în afara locurilor special amenajate.

14.5. Înainte de plecare, fiecare participant trebuie să-și verifice zona în care și-a instalat cortul și să se asigure că nu a lăsat niciun fel de gunoi sau alte deșeuri în urmă.

14.6. Este interzisă utilizarea oricărui tip de substanțe chimice sau toxice în apropierea zonei de camping sau a oricărei alte zone din incinta festivalului.

14.7. Este recomandat să folosiți materiale și obiecte reciclabile ori de câte ori este posibil.

14.8. Toți participanții sunt responsabili să respecte aceste reguli și să ia măsurile necesare pentru a asigura protecția mediului înconjurător în timpul festivalului. Încălcarea acestor reguli poate duce la sancțiuni, inclusiv la excluderea de la festival.

VĂ DORIM DISTRACȚIE PLĂCUTĂ !!!

Echipa Rimetea Climbing Open